DVD±RW Samsung 24X DL Svart Bulk SH-224FB/BEBE

DVD±RW Samsung 24X DL Svart Bulk SH-224FB/BEBE
DVD±RW Samsung 24X DL Svart Bulk SH-224FB/BEBE
Beskrivning av DVD±RW Samsung 24X DL Svart Bulk SH-224FB/BEBE

READ: MASTERED DISC CD-R CD-RW DVD-ROM DVD-R 3.95GB DVD-R 4.7GB Authoring DVD-R 4.7GB General DVD-RW 4.7GB DVD+R 4.7GB DVD+R 8.5GB (Double-layer) DVD+RW 4.7GB DVD-RAM 4.7GB/2.6GBWRITE: DVD 4.7GB (DVD±R DVD±RW DVD-RAM)Double Layer±R CD-R CD-RW
Windows XP Windows 2000 Windows VISTA Windows 7 Windows

DVD+R 24X/ 16X
DVD-RW 6X/12X
CD-R 48X/48X

Läs mer om DVD±RW Samsung 24X DL Svart Bulk SH-224FB/BEBE...


Sök bästa pris på DVD±RW Samsung 24X DL Svart Bulk SH-224FB/BEBE hos: