Recom Lighting RCD-48-0.70 LED-drivrutin 700 mA 56 V/DC Analog dimning PWM-dimning Driftspänning max: 60 V/DC

Recom Lighting RCD-48-0.70 LED-drivrutin 700 mA 56 V/DC Analog dimning PWM-dimning Driftspänning max: 60 V/DC
Läs om Recom Lighting RCD-48-0.70 LED-drivrutin 700 mA 56 V/DC Analog dimning PWM-dimning Driftspänning max: 60 V/DC...